Rezervaţia floristică -Turbăria Dersca

 Rezervaţia floristică -Turbăria Dersca
Localitatea:
Botosani
Judetul:
Botosani
Zona:
Bucovina

 Rezervaţia intinsa pe 10 ha a fost constituită în scopul protejării speciilor de floră sălbatică specifică turbăriilor. În rezervaţie au fost identificate 204 specii ferigi şi plante cu flori şi 5 specii de muşchi care au cel mai mare rol în formarea turbei.

Datorită valorii monumentale şi estetice a rezervaţiei floristice,in perimetrul protejat  se urmăreşte conservarea  valorilor naturale de floră şi faună sălbatică, cu precădere a speciilor ocrotite prin convenţii şi acorduri internaţionale.